David LiljedahlDavid Liljedahl is employed with the title Consultant, located in Gothenburg, Sweden.

He comes from Perrigo, where he acquired broad experience in Supply Chain Management.

Most recently as Demand Manager focusing on sales forecasts.

David has a Master's Degree in Industrial Economics and will focus on Sales Management & Logistics here at Merit.

David Liljedahl är anställd på Merit med titeln Consultant. Han kommer senast från Perrigo där han skaffat sig en bred erfarenhet inom Supply Chain Management. Senaste som Demand Manager med fokus på försäljningsprognoser. David har en Magisterexamen i Industriell ekonomi och kommer att fokusera på Sales Management & Logistics här på Merit.