Manufacturing Banner

Manufacturing

Selskapene innen produksjonsindustrien må administrere et komplekst system av flere forsyningskjeder og holde kontinuerlig fokus på å korte ned produktets ledetid, slik at selskapet fortsatt kan være konkurransedyktig i et miljø med stadig strengere krav og forskrifter.

Merit Manufacturing drives av Infor M3 og er rettet mot mellomstore og større bedrifter. Merit Manufacturing gjør deg i stand til å effektivisere prosessene i alle produksjonsmiljøer. Med Merit og M3 som forretningssystem kan produksjonsbedriftene etablere tettere samhandling på tvers av lokasjoner og produksjonsanlegg. I dagens konkurranseutsatte marked er det viktig å sikre synlighet og sporbarhet i hele verdikjeden, og samtidig redusere kostnadene på alle trinn. Uavhengig av kompleksiteten i de produserte produktene, kundeordrene eller omfanget av den påkrevde masseproduksjonen, vil Merits løsning bidra til mer effektiv og lønnsom drift.

Merit Manufacturing er basert på vår inngående kunnskap om de utfordringene produksjonsbedrifter står overfor i dag. Den dekker kjernen og støtter behovene til industribedriftene, blant annet:

  • Planlegging og gjennomføring av leverandørkjeden
  • Håndtering av salgs- og kunderelasjoner
  • Manufacturing operations
  • Enterprise asset management
  • Lagerstyring
  • Service- og vedlikeholdsledelse
  • Økonomisk styring
  • Merit Portal

Our Solutions

Infor m3 logo
supply chain
merit portal manufactoring logo
service
sales
cliams
supplier
Business Intelligence logo