consulting banner

Prosjekt

Infor M3 tilbyr stor fleksibilitet i drift, teknologivalg og skalering. M3 er en løsning for flere lokasjoner, flere land og flere selskaper, som gjør at din organisasjon kan tilpasse seg de stadig skiftende forretningsbehovene. M3 gir fleksibilitet i å håndtere ulike modus og komplekse miljøer, med nok smidighet til å gjøre raske justeringer når som helst. Siden M3 er utviklet i Java innbærer det at du får stor valgfrihet, blant annet når det gjelder valg av plattform.