Hvordan skaper vi verdi i en digital verden?

  •   14.03.2017

Ved årtusenskiftet, var det 361 millioner mennesker som var koblet til internett. Nå er antallet nesten tidoblet. Det er en så dramatisk økning at det er vanskelig å forstå omfanget av den.