CSR banner 011

Samfunnsansvar

Vann er viktig for oss alle. I Europa er det ikke et stort problem, og vi tar det for gitt at det er rent drikkevann i springen vår. Men det finnes steder i verden hvor dette er ikke så opplagt. Barna er mest utsatt.

Merit har derfor besluttet å gi vårt bidrag til drikkevann for andre enn oss selv. Vi har funnet vår måte å gjøre det på, knyttet til våre leveranser. Oppgraderingsprosjekter, forbedringsprosjekter eller nye installasjoner av forretningsløsninger og Merit Portal.

Alle prosjekter – store som små, kort- eller langsiktige – gir et bidrag.

Når vi starter et prosjekt, plasserer vi ut en SodaStream-maskin og Merit-vannglass i det fysiske prosjektmiljøet hos kundene. Dette utstyret forblir der. Når prosjektet er ferdig, utsteder UNICEF et diplom som bekrefter at Merit har donert en vannpumpe. En vannpumpe til noen som virkelig trenger det. UNICEF sikrer at vannpumpen når dem som trenger det. Ikke en symbolsk gave, men en reell pumpe!

Hver dag dør barn av forurenset vann. Barnas helse er truet av diaré og andre vannbårne sykdommer. Gaven er en enkel håndpumpe med rimelige og tilgjengelige reservedeler som både barn og voksne kan bruke. UNICEF plasserer vannpumpen så nær landsbyskolen som mulig. Lang reisevei til vannkilden er noe som ofte går utover jentene og deres mulighet til å gå på skolen.

Vann er viktig for liv, helse, mat, utdanning og likestilling.

Noen av kundene i vår Social Responsibility prosess:

NorSeaGroup
Pipelife
Riis Bilglass
Skala Fabrikk
Ski Bygg
Tools
Coop Midt Norge
Orthex Group
Höganäs AB
Tingstad
Øgland System

 

Höganäs AB

Höganäs AB

Orthex

Orthex

Coop Midt Norge

Coop Midt Norge

Tingstad

Tingstad

Øglænd System

Øglænd System