Infographic Icon 1
Implementation och support i 22 länder
Infographic Icon 2
Över 350.000 timmar med Infor M3 fokus till våra kunder
Infographic Icon 5
Över 500 kunder
Infographic Icon 3
Över 100 Merit Portal kunder
Infographic Icon 6
37 MEUR i omsättning 2014
Infographic Icon 4
9 länder med egen verksamhet
Infographic Icon 7
Infors största och mest värdefulla partner
Infographic Icon 8
Över 240 kompetenta konsulter