CSR banner 011

Social Responsibilty

Vi behöver vatten för att kunna överleva. I Europa är rent vatten inget större problem och vi tar för givet att det kommer rent dricksvatten direkt ur våra kranar. Men det finns platser på jorden där det inte är lika självklart och det är främst barn som blir drabbade.
Därför har vi på Merit beslutat oss för att dra vårt strå till stacken när det kommer till att leverera rent vatten till dem som är i behov av det. Processen är kopplat till våra leveranser och projekt; förbättringsprojekt och nya implementeringar av affärslösningar och Merit Portal. Stora eller små projekt, kortsiktiga eller långsiktiga alla projekt bidrar på något sätt.

När vi påbörjar ett projekt placerar vi en SodaStream med tillhörande vattenglas i den fysiska projektmiljön. När projektet är avslutat delas ett diplom ut av UNICEF som intygar att Merit har donerat en vattenpump. En vattenpump till människor som verkligen behöver den. UNICEF säkerställer att vattenpumpen placeras ut till på platser där behovet finns. Pumpen är inte bara en symbolisk gåva, utan en riktig pump!

Varje dag dör barn på grund av kontaminerat vatten. Barnens hälsa hotas av diarré och andra vattenburna sjukdomar. Gåvan är en enkel handpump bestående av överkomliga och lättillgängliga reservdelar som både barn och vuxna kan använda. UNICEF placerar ut vattenpumpen så nära byns skola som möjligt. Stora avstånd till närmsta vattenkälla är en faktor som ofta går ut över flickorna och deras möjlighet att gå i skolan.

Vatten är helt avgörande för liv, hälsa, mat, utbildning och lika rättigheter.

Några av kunderna i vår Social Responsibility-process:

NorSeaGroup
Pipelife
Riis Bilglass
Skala Fabrikk
Ski Bygg
Tools
Coop Midt Norge
Orthex Group
Höganäs AB
Tingstad
Øgland System

 

Höganäs AB

Höganäs AB

Orthex

Orthex

Coop Midt Norge

Coop Midt Norge

Tingstad

Tingstad

Øglænd System

Øglænd System