consulting banner

Projekt

Infor M3 erbjuder total flexibilitet inom verksamhet, teknologi och skalbarhet. M3 är lösningen för verksamheter som spänner över flera anläggningar, länder och företag. Infor M3 gör det möjligt för din organisation att anpassa sig till ständigt föränderliga verksamhetsbehov. Den ger flexibiltet i hanteringen av mångfacetterade och komplexa miljöer och har den rörligheten som krävs för att när som helst göra snabba justeringar. M3 är skrivet i Java, vilket gör dig plattformsoberoende och ger dig valfrihet.